PINJAMAN PERUMAHAN

Pihak bank menawarkan dua jenis pinjaman perumahan, iaitu pinjaman tetap dan pinjaman perumahan boleh ubah. Pinjaman perumahan tetap adalah pinjaman perumahan yang memerlukan anda untuk membayar secara bulanan melalui satu jumlah yang telah ditetapkan sepanjang tempoh masa perjanjian. Seterusnya, pinjaman boleh ubah pula adalah jenis pinjaman yang tetap dan telah digabungkan dengan akaun peminjam. Kepada sesiapa yang inginkan kebebasan untuk menggunakan wang atau perbelanjaan lain. Melalui pinjaman boleh ubah ini, anda boleh membelanjakan wang tersebut dengan sebarang ketetapan secara bulanan. Serta, dapat membolehkan anda untuk menyimpan wang dan memperolehi lebih banyak kadar faedah yang akan dikenakan oleh pihak bank.

Sesetengah peminjam kadang-kadang terpaksa membuat pinjaman atas dasar membeli rumah atau tujuan lain demi menyelesaikan masalah kewangan mereka. Antara masalah yang dihadapi oleh peminjam untuk meminjam ialah:

  1. Memerlukan wang dalam keadaan yang terdesak untuk membayar bayaran muka rumah yang ingin dibeli.
  2. Dalam jangka masa pendek ramai yang membeli hartanah atas tujuan untuk menambah keuntungan berganda seperti menyewakan rumah.

Selain daripada bank, kami juga menawarkan perkhidmatan pinjaman perumahan tanpa sebarang cagaran. Dengan itu, anda boleh memilih perkhidmatan kita kerana kita adalah peminjam wang yang berlesenan. Proses kelulusan juga diproses dengan cepat dan hanya kurang dari 24 jam sahaja anda boleh menerima wang.

Kita juga tidak mempunyai apa syarat-syarat yang ketat untuk memohon, sekadar anda hanya perlu ada kad pengenalan dan boleh layak untuk memohon pinjaman perumahan dari pinjaman wang berlesen.  Rekod kredit yang buruk juga bukan apa- apa masalah untuk proses kelulusan, yang asal anda mampu membayar balik pinjaman itu.

Oleh itu, jangan teragak-agak lagi menggunakan perkhidmatan kami. Kami mampu menyelesaikan masalah anda dengan segera seperti mana bank tempatan berikan. Tetapi kami jauh lebih baik daripada bank. Kami juga dapat membantu anda dalam apa sahaja jenis pinjaman selagi mana anda mampu membayarnya balik.