PENYATUAN HUTANG

Penyatuan hutang adalah penggabungan beberapa pinjaman untuk menjadi satu pinjaman. Ini membolehkan mereka yang memiliki pelbagai jenis hutang digabungkan kesemuanya yang berkadar faedah tinggi kepada satu pinjaman yang lebih besar tetapi kadar faedahnya adalah rendah.

Semakin banyak anda meminjam, kos pinjaman akan semakin rendah iaitu kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman tersebut. Oleh itu, jika anda mempunyai banyak berbagai hutang, dengan ini anda boleh menyatukan kesemuanya menjadi satu bagi mengurangkan kadar faedah atas keseluruhan pinjaman yang anda bayar.

Agar sukar bagi anda mendapatkan pinjaman disebabkan undang-undang yang ditubuhkan oleh bank komersil agak ketat bagi membuat sesuatu kelulusan permohonan. kebanyakan sebab yang boleh ditolak oleh bank tempatan, antaranya ialah seperti yang berikut:

  • Kepada mereka yang memiliki rekod kewangan lampau yang buruk disebabkan oleh wujudnya hutang yang tidak bayar ataupun terlibat dengan komitmen hutang yang tinggi serta menyebabkan individu tersebut mempunyai kesukaran untuk membuat pembayaran balik hutang.
  • Diisytiharkan oleh bank sebagai muflis dan telah disenarai hitam oleh institusi kewangan
  • Oleh kerana banyak siasatan yang dijalankan oleh bank dan kadangkala ianya mengambil masa lebih dari seminggu untuk membuat proses approval menyebabkan pinjaman sukar dapat dengan segera
  • Tempoh kelulusan agar mengambil masa, dengan pada masa yang sama anda memerlukan wang tersebut dalam kadar yang segera bagi tujuan peyatuan hutang.

Dengan itu anda boleh memilih pinjaman wang berlesen kerana kami boleh memberi perkidmatan dengan pemprosesan kewangan yang cepat dan mudah. Perkhidmatan yang diberi oleh kami juga boleh membantu anda apa-apa masalah, manakala kami jauh lebih baik daripada pihak bank kerana tidak memerlukan sebarang penyiasatan yang lanjut terhadap anda bagi kelayakan permohonan. Kami juga boleh beri mereka yang inginkan peyatuan hutang dengan mudah dan cepat.

Selain itu, kami dapat menyenangkan kerja anda dengan tidak perlu mengemukakan apa apa dokumen dan hanya perlukan kad pengenalan sahaja bagi meluluskan proses permohonan anda. Anda juga tidak perlu risau lagi kepada mereka yang memiliki skor kredit kewangan yang buruk, kerana kami boleh meluluskan kesemuanya dan diselesaikan dengan cepat. Oleh itu, kewangan boleh didapatkan lebih kurang daripada 24 jam sahaja.

Anda boleh memilih kami (pinjaman wang berlesen) untuk menyelesaikan masalah anda dengan segera. Dan juga kepada sesiapa yang sering ditolak permohonannya dari pihak bank juga boleh beralih kepada kami kerana kami sentiasa sedia untuk membantu segalanya untuk memudahkan kerja-kerja anda. Anda dapat menikmati perkhidmatan yang baik daripada kita walaupun anda didalam keadaan yang terdesak memerlukan kewangan.